Świat Młodych, nr 47, 21 IV 1981 (wtorek)


Świat Młodych, nr 48, 23 IV 1981 (czwartek)


Świat Młodych, nr 49, 25 IV 1981 (sobota)